Integritetspolicy

Jag följer dataskyddsförordningen (GDPR) och ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra. Jag följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska mina kunder få information om hur deras personuppgifter behandlas vilket jag beskriver nedan.

Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. VID KÖP AV MINA TJÄNSTER
För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med detta är för att kunna leverera min tjänst till dig och för bokföringslagen. Jag får de uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på min hemsida. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos mig.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER
Jag sparar namn och mailadress hos mailleverantör för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig till mitt nyhetsbrev.

3. PÅ HEMSIDAN
Jag sparar referensutlåtande som text och eventuellt bild av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills jag ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

4. SAMMANFATTNINGSVIS
Jag behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part. Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig på boel@boeldahlberg.com

5. KONTAKT
Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat mig med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds. Då har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakuppgifter:

Boel Dahlberg

Epost: boel@boeldahlberg.com 
Tel: 070 272 96 48

Uppdaterad 2021-12-01