Mentorskap 90

90 dagar mot inre och yttre kraft, frihet och det liv du vill leva.

Mentorskap 90 är ett personligt upplägg och skräddarsytt efter dig, vad du vill bli av med och vad du vill uppnå. Vi jobbar från insidan ut och tar reda på vad som begränsar dig och vad som håller dig tillbaka från det du vill uppnå.

Vad som pågår på insidan avspeglar sig direkt på utsidan genom dina känslor, vanor, triggers, beteenden och mönster. När du blir av med dina föråldrande programmeringar öppnas ett helt annat liv upp för dig. Du installerar ny bättre tankar, känslor, beteenden och vanor som får dig att må bra och uppnå det du vill.

Innehåll:

Ett uppstartsmöte där vi klargör vad du vill uppnå och vad du vill bli av med. Du skapar en tydlig bild av hur ditt liv kommer att se ut utan det som begränsar dig.

1-2 RTT sessioner beroende på hur många du behöver. Genom hypnos går vi tillbaka till grundorsaken till det som begränsar dig. Det som driver dina oönskade tankar, känslor och beteenden. Du får förståelse för var, när, hur och varför de har uppkommit. När du väl vet grundorsaken ändrar vi den felaktiga tolkningen och installerar nya kraftfulla övertygelser som överensstämmer med hur du vill må och det du vill uppnå. Du blir av med gamla programmeringar, trosföreställningar som har hindrat dig.

Ljudfiler som är skräddarsydda efter dig och vad du vill uppnå. Sex coaching sessioner 1 timme vardera. Coaching sessionerna är strukturerade utifrån vad du vill uppnå och vad du behöver. En blandning av praktiskt material och konkreta handlingar.

Är för dig som vill:

Släppa gamla trosföreställningar och ett känslomässigt bagage som håller dig tillbaka

  • Släppa trauma, oro, sorg, skuld och skam
  • Skapa klarhet och riktning i ditt liv
  • Uppnå det du vill och det du längtar efter
  • Känna att allt är tillgängligt för dig
  • Känna dig lugn och trygg i dig själv
  • Vara den person du vill vara och leva det liv du vill leva.