RTT – Frågor & svar

Vad är Rapid Transformational Therapy?

Rapid transformational therapy är en extremt effektiv metod som är utvecklad och förfinad under 30 års tid av den välkända terapeuten Marisa Peer. Metoden kombinerar de bästa aspekterna från neurolingvistisk programmering, kognitiv beteendeterapi, hypnoterapi och psykoterapi.
RTT är utformad för att ge snabb lindring och permanenta resultat. Efter första sessionen förstår du grundorsaken till ditt problem. Under sessionen avslöjas den negativa innebörden och tolkningen du har gjort från tidigare livshändelser. Vi ändrar den negativa tolkningen och installerar nya kraftfulla övertygelser som leder till nya bättre tankar, känslor och beteenden.

RTT arbetar med det undermedvetna. Det undermedvetna är en extraordinär resurs där allt vi har lärt och upplevt är lagrat. Upplevelser och erfarenheter som har format hur vi känner för livet i allmänhet och varför vi reagerar på vissa saker i synnerhet. Här finns alla de programmeringar som styr våra tankar, känslor och beteenden. Under en session får vi tillgång till det undermedvetna med hjälp av hypnos.

Vad är hypnos?

Hypnos är ett helt naturligt skönt avslappnat tillstånd av inre fokus. Det kan jämföras med upplevelsen av ett flow tillstånd eller som när du är helt uppslukad av en film. Detta ökade fokus ger ditt sinne mer kontroll. Under hypnos oroar du dig inte för något annat. Förändringar som styrs av vårt medvetna sinne har begränsningar. Det är svårt att bryta det som håller oss tillbaka enbart med viljestyrka och logiskt tänkande. När det medvetna, kritiska, logiska sinnet tystas ner kan vi komma åt trosföreställningar sedan långt tillbaka, och du får en förståelse för vad som driver ditt oönskade beteende.

När vi går förbi ditt medvetna kritiska sinne blir du mer öppen för förslag och för de förändringar du vill ha. Det hjälper dig att förändra uppfattningar och tankar på det undermedvetna planet. Positiva förslag och nya övertygelser kan slå rot. Vanligtvis på en session och oftast inte mer än 3.

Hur en session är upplagd

Innan
Innan din session träffas vi via telefon för ett förberedande samtal. Vi pratar igenom din nuvarande situation. Vad du vill bli av med och vad du vill uppnå med sessionen.

Under
Under din session är du i ett skönt avslappnat tillstånd av hypnos och inre fokus. Tillsammans arbetar vi som ett team och har en dialog med varandra. Vi går tillbaka till händelser som är grundorsaken till ditt problem. Det som har att göra med var dina övertygelser kommer ifrån och vad som driver ditt nuvarande beteende. Du får en förståelse för var, när, hur och varför de har uppkommit. När du väl vet grundorsaken till problemet, uppgraderar jag dig med nya kraftfulla övertygelser som överensstämmer med det du vill uppnå. Processen leder till nya bättre tankar, känslor och beteenden.

Efter
Efter sessionen får du en personlig ljudfil som är 15-20 minuter lång. Orden är skräddarsydda enbart för dig och vad du vill uppnå. Hjärnan lär sig av repetion och för att nya övertygelser och beteenden ska slå rot är det viktigt att du lyssnar på din inspelning varje dag i minst 21 dagar för att få önskat resultat. Efter en månad har vi ett uppföljningssamtal via telefon där vi diskuterar skillnaderna du har märkt i dig själv och i ditt liv.

Olika sätt att märka resultat

Omedelbart
Du känner en förändring direkt i din fysiologi, i dina tankat och i ditt beteende. Det tar bara några dagar att integrera förändringarna.

Övertid
Du märker förändringar undan för undan. Ditt välmående ökar och du mår bättre över tid.

Retroaktivt
Du märker inte förändringen direkt, men plötsligt upptäcker du att problemet är borta och du har ändrat ditt beteende.

Att träffas via zoom

Det går lika bra att ha en session digitalt via zoom i din invanda miljö. Du förbereder dig inför din session genom att se till att du har en stabil uppkoppling och att du är på en plats där du inte blir störd. Jag skickar en zoom länk till dig via mail i god tid innan din session.